Tag slechtvalk

Doopceel gelicht

In mijn bericht van 9 november gaf ik aan terug te zullen komen op de ring aan de poot van de slechtvalk op het strand van Ouddorp . Welnu, het is gelukt zijn doopceel te lichten. Voor de liefhebbers: het gaat om een mannelijke slechtvalk (gezien grootte hield ik het op een vrouwtje) die op 24 mei 2018 als nog niet vliegvlug nestjong is geringd. Locatie Shell Pernis, Vondelingenplaat. Hemelsbreed zo’n 30 kilometer van het strand van Ouddorp. Je zou het bijna een “local” kunnen noemen.

De vogel is aan beide poten geringd, waarvan hier de rechter af te lezen was. Om een weg te vinden in het wirwar van alle gebruikte vogelringen is de site “www.cr-birding.org/colourprojects” erg handig. Hier kan men eenvoudig de organisatie in Europa vinden die de ring heeft aangebracht. Het ingeven van de waarneming met locatie en tijdstip doe je dan op de site “www.griel.nl” . Zo draag je bij aan het inzicht in de bewegingen in de vogelwereld. ( met dank aan Theo Briggeman)


Bijvangst

Dit weekend liep ik op het strand van Ouddorp om een paar plaatjes te schieten van de Pijlstaarten die daar steevast op de strandplassen bivakkeren. Fraaie eenden, maar daar kom ik later nog een keer op terug. Het was laag water en de afstand van de plas tot de zee bedroeg zo’n 200 meter. Midden op die grote lege vlakte tussen de plas en de waterlijn zat een vogel te rusten. Kop weggedraaid, waardoor ik niet goed kon waarnemen wat het was, maar zijn silhouette gaf mij een sterk vermoeden. Het was wat ik hoopte: een Slechtvalk.

Op zo’n open vlakte zonder dekking is de kans niet groot om de vogel goed te benaderen en op redelijke afstand te kunnen fotograferen. Daarnaast was er ook niet veel tijd, er naderde achter mij een stel wandelaars met honden. Langzaam de afstand tussen de vogel en mij verkort. Tot ik voldoende genaderd was om het over te laten aan de telelens. Aardige prent kunnen maken, de ring aan zijn poot ook kunnen aflezen ( moet nog uit “vogelen” waar deze geringd is). Vermoedelijk zat dit mi volwassen vrouwtje lekker na te genieten van een verorberde prooi. Op enig moment werd het haar toch te druk en koos ze het hazenpad.

Slechtvalken zijn hier niet zeldzaam. Op de stranden van Voorne en Goeree worden ze veelvuldig waargenomen. Broedvogels die hier blijven worden aangevuld met noordelijke soortgenoten die hier komen overwinteren. In de winter zijn de aantallen in Nederland dan ook groter dan in de zomer ( SOVON 2015: broedparen ca 170, winteraantallen 500-800). Nu nog even uitzoeken waar deze vandaan komt . Wordt vervolgd.