Het piept en zit vaak in het gras

De Graspiepers hebben de migratie met succes afgerond en zijn weer aangekomen op het Groene Strand.

Ze hebben geen tijd te verliezen.

In de vroege ochtend wordt er al druk gebaltst.

Het mannetje vliegt steil omhoog 25-30 meter boven de grond.

De afdaling kan beginnen.

Met een serie snel herhalende tonen, vouwt hij zijn vleugels naar voren in de vorm van een parachuutje en dwarrelt naar beneden.

Tussen het baltsen door wordt er flink gefoerageerd langs de paden.

Soms worden ze nauwelijks opgemerkt, ze zijn lastig waar te nemen door hun schutkleur en de grootte.

Maar hun geluid is onmiskenbaar: Piep…, piep…, piep…!

Foto’s en tekst van Joyce Oudwater


Vogelgriep slaat toe

Helaas zien we steeds meer dode vogels op het strand liggen.

Vooral brandganzen en grote mantelmeeuwen, maar ook andere zeevogels.

Zij zijn het slachtoffer geworden van de vogelgriep.

Op de foto zien we een drieteentandloper die mogelijk ook een slachtoffer is geworden van dit besmettelijke virus.

Er lagen namelijk nog een tiental dode dieren op de vloedlijn.

Met duidelijk andere verwachtingen vetrokken uit Groenland of SiberiĆ« komen om hier te overwinteren…, helaas.

Het wordt afgeraden om deze slachtoffers aan te raken en dit geldt zeker voor de honden die op het strand worden uitgelaten.

Meldt de kadavers bij de strandbeheerder en bij aantreffen van zieke dieren belt u de dierenambulance.


Gestrande zeevogels.

Regelmatig krijgen we een melding van een gewonde/zieke vogel op het strand.

Soms worden ze zelfs naar onze auto gebracht als we bezig zijn met een stranding van een zeehond of bruinvis.

Als het uitkomt gaan we zeker even kijken of accepteren we de aangebrachte vogel.

We geven ze dan thuis over aan de dierenambulance van de dierenbescherming, die de slachtoffers vervolgens naar de vogelopvang Karel Schot in Rotterdam brengt.

Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat het lastig is te combineren met de andere werkzaamheden ivm een plotselinge opname van een zeehond of een spoedmelding. In dat geval raden we de mensen aan om zelf even de dierenambulance te bellen.

Afgelopen zaterdag hadden we de mogelijkheid om enkele, door de storm verzwakte zeekoeten mee te nemen.

zeekoet


Gevaarlijke mix… #sluipvuil

Als je wat beter kijkt naar alle aanspoelsels op de vloedlijn zie je dat er niet alleen natuurlijk materiaal bij zit.

Veel plastic, hengeldraad, schoenen, nylon touw, handschoenen en ook vaak stukken net.

Wat kleurtjes betreft een vrolijk tafereel, maar er schuilt een groot gevaar achter dit kleurrijke palet.

Maar al te vaak treffen we gestrikte slachtoffers aan in ronddrijvende netten.

Veelal jan-van-genten en meeuwen, maar ook regelmatig een zeehond.

De noordse stormvogels die we dood aantreffen nemen we mee voor onderzoek en het is schrikbarend wat er aan hoeveelheden plastic deeltjes in hun magen wordt aangetroffen.

De vrolijke kleurtjes op de vloedlijn betekenen niet voor iedereen een feest!