Archives december 2022

Zeehonden pup op het strand.

In december en januari worden bij ons de jonge grijze zeehonden geboren.

Deze pups zijn ook wel bekend als een “witje” of een huiler.

De laatste dagen zijn er al diverse pups aangetroffen op onze stranden.

Moeder laat de pup dan even rusten om zelf op jacht te kunnen gaan en komt een aantal keren per dag terug om haar jong te zogen.

De jonge dieren liggen dan vaak te slapen op het strand in afwachting van de terugkomst van het moederdier.

Na een melding proberen we altijd om de omgeving van de pup veilig te stellen.

Gelukkig hebben steeds meer strandgangers het respect om op afstand te blijven.

Helaas zijn er de loslopende honden en/of de nieuwsgierige wandelaars die het slapende diertje toch verstoren.

In dat geval durft moeder haar pup niet langer meer te benaderen en bij herhaalde verstoringen blijft het witje zonder moeder dier achter op het strand.

Mocht u een pup tegenkomen, blijf dan op grote afstand genieten en verstoor het tafereel niet.

Een blijk van respect, lijkt me.


Galgenmaal…

Na de kerstdagen zullen de meesten van ons met een bevredigend gevoel terugdenken aan het feestmaal.

Een maal om je een volgende keer weer op te verheugen.

Ook vossen houden van een goede maaltijd, maar winkelen anders dan wij doen.

Ze kennen geen ruilhandel. maar voeden zich met wat voor hen bereikbaar is.

Omdat sommige mensen het makkelijker vinden om wat vergiftigd voedsel neer te leggen dan hun kippen beter te beschermen, heeft dit soms fatale gevolgen voor Rein.

Deze dode vos lag verkrampt en met schuim op de bek, op het strand

Een strandvondst die gemengde gevoelens oproept.

Het kan duiden op tekenen van vergiftiging.

Op het oog niet met zekerheid te zeggen, maar toch….


Kerst met een wit staartje

Op dit moment worden de jonge grijze zeehonden geboren.

Omdat ze dan een volledig witte vacht hebben als camouflage in de winter noemen we ze ook wel een “witje”.

Juist op dit moment heeft een pup besloten om op ons strand te verharen.

Hoewel de pup het grootste gedeelte van de witte vacht inmiddels is kwijtgeraakt is het staartje nog bedekt met een kerstkleed.

Toch nog een staartje witte kerst!

Alle vrijwilligers van de stichting Strand in Zicht wensen onze lezers fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023.


Noodlottig ongeval aan de Zeeweg

Zaterdagmiddag overleden na een botsing met een auto. Zondagmorgen lag de eekhoorn daar nog steeds, stijfbevroren aan de rand van de weg. Zaterdag nog puntgaaf, zondag waren de ogen naar buiten gedrukt. Het effect van de verstijving van het lichaam en het uitzetten van het oogvocht door de vorst. Macaber gezicht.

De weg van het dorp naar het strand voert langs twee boomrijke natuurgebieden: Kaapduin en Mildenburgbos. Daar waar deze over een korte afstand direct tegenover elkaar liggen steken de eekhoorns over. Afgelopen 2 maanden zijn al 4 slachtoffers aangetroffen. Bij aankomst van een auto schieten ze juist snel over in plaats van te wachten en vinden vaak de dood door de werveling onder het voertuig. Zal nog wel een paar generaties duren voordat ze hun techniek van oversteken aanpassen. Een zebra zal niet helpen.


Kanoeten

Wintervogel en doortrekker. Voor de aantallen moet je naar de Wadden gaan. Hier in minder grote getale. Ook op onze site is deze soort nog maar eenmaal verschenen. Je kan hem oppervlakkig verwarren met een Drieteen- of Bonte strandloper. Snavel is korter, de poten zijn niet zwart. dat geeft al een aardig vertrekpunt voor determinatie. Enfin, verder doen ze hetzelfde: voedsel zoeken tussen het wier en op het strand.


Meest algemene eend in het zonnetje gezet

Wilde eend. Omschreven in de vogelboekjes als: “bekendste eend en stamvorm van de tamme eend” en “bekendste, talrijkste en wijdst verspreide eend”. Kortom de meest doodgewone eend. Het is dan ook niet de vogel waar je aan denkt bij het opstellen van je wenslijstje.

Maar als je dan met vriesweer langs de kust loopt en boven het ijsblauwe water deze wilde eend ziet in de najaarszon dan kan je niet anders dan dat beeld vastleggen. De metaalgroene kleur van de kop, de oranje poten, de okergele snavel met de bruingetinte romp: een kleurenpatroon dat bij een tropische vogel niet zou misstaan. Dus gewoon er vandaag een plaats voor ingeruimd op deze site!


Kleine zilverreiger aan de oever van de Oosterschelde

In de Flipjeshaven aan de noordzijde van Noord-Beveland vlak bij de Oosterscheldekering, daar waar Flip vroeger zijn strandtent runde, staat een Kleine zilverreiger te rusten. Grote of Kleine zilverreiger? Ondanks de grote gelijkenis vergis je je in het veld toch niet zo snel. Hier maakten zijn houding, kleur snavel en de gele tenen die contrasteren met de zwarte poten het duidelijk. Overigens komt de Kleine in Nederland beduidend minder voor. Rond de Oosterschelde is het een echter een vertrouwde overwinteraar.


Oplichter betrapt!

De Zwarte kraai en de Raaf zijn de meest zwarte vogels in ons land. Alle onderdelen zijn zwart, of een variant daarop. Voor zover dat kan dan, met een bepaalde lichtval kunnen de snavel, de ogen of een deel van de veren wat meer licht-zwart of grijzer kleuren of een donkerblauwe zweem vertonen. Maar je kunt overeind houden dat de vogel zwart is op alle onderdelen.

Een Black bird, engelse benaming voor merel, heeft nog steeds kleur in zijn snavel en rond zijn ogen. De Zwarte zee-eend smokkelt ook wat en zo blijf je bij een kraai als enige volledig zwarte vogel samen met zijn grote broer de Raaf.

Ontgoocheling om dan deze foto te maken. Fraaie Zwarte kraai met de wind in de rug wordt ontmaskerd als “fake news”. Onder de zwarte make-up blijkt een laag van volledig witte dons schuil te gaan.


Zin in oesters??

Zeeuwse platte of creuses? De kenner zal vermoedelijk de eerste kiezen, hoewel de tweede ook niet te versmaden zijn. Zelf eet ik maar een paar keer per jaar deze lekkernij, mag me geen kenner noemen maar kan er erg van genieten. Deze Zilvermeeuw zal het om het even zijn. Het gaat hem om de calorie├źn.

Tot twee keer toe nam hij de oester in zijn bek, steeg op tot een hoogte van15 meter en liet zijn prooi vallen. De sterke schaal begroeid met zeewier bezweek niet. Nog maar een keer de lucht in, een oestermes is aan hem niet besteed. De aanblik maakte wel dat ik ‘s avonds de visboer bezocht. De meeuw bleek een influencer. Kijk ook eens naar zijn teennagels: keurig gelakt, nooit geweten. Weer wat geleerd.


Elke dag kan je tientallen zeehonden waarnemen als je goed kijkt

Makkelijk gezegd maar toch 100% juist. Op de platen voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden liggen met laag water honderden zeehonden te rusten. Vanaf het strand zijn ze met het blote oog waar te nemen en met een gewone verrekijker goed te bekijken. Zo worden er op de Hinderplaat voor de kust van Voorne regelmatig meer dan 150 geteld en zijn een veelvoud hiervan op de Bollen van de Ooster voor de Brouwersdam te zien. Toch leuk om even op te letten als je gaat uitwaaien.